Ανακατασκευή Πτηνοθαλάμων

Η εμπειρία και η τεχνική κατάρτιση της Farm Systems την καθιστά τον καλύτερο συνεργάτη για την ανακατασκευή πτηνοθαλάμων.

Στο Κουτσελιό Ιωαννίνων έλαβε χώρα ο εκσυγχρονισμός εκτροφείου πάχυνσης κοτόπουλων. Σημεία επέμβασης:

  • μόνωση οροφής
  • εγκατάσταση τελευταίας τεχνολογίας συστήματος θέρμανσης (μέσω μεταφοράς θερμότητας : “νερό”)
  • ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα εξαερισμού
  • ψύξη τύπου “τούνελ” με “υδροπάνελ”
  • αντικατάσταση ταιστρών
  • αντικατάσταση ποτιστρών