Ποιμνιοστάσιο Ναύπακτος 280 Zώων

Ένα ακόμη έργο στο τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη FarmSystems.

Το συγκεκριμένο ποιμνιοστάσιο σχεδιάστηκε με τη προοπτική να επεκταθεί παράπλευρα για να φιλοξενήσει χορταποθήκη και παρασκευαστήριο ζωοτροφών και αλμεκτήριο για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλο ύψος

  • Τοποθεσία: Ναύπακτος
  • Έκταση: 1000 τ. μ.
  • Δυναμικότητα: 280 ζώα σε γαλακτοπαραγωγή
  • Εκτρεφόμενη φυλή: Φριζαρτα