Εξοπλισμός Ζωοτεχνικών Μονάδων

Ποιμνιοστάσια - Πτηνοτροφία - Βουστάσια - Κονικλοτροφία

Η FarmSystems σας παρέχει έναν πλήρη εξοπλισμό που θα εξασφαλίσει την άνεση, την ασφάλεια και την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας στην μονάδα σας. Μερικά δείγματα του εξοπλισμού αυτού αναφέρονται παρακάτω:

  • Σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών
  • Συστήματα αυτόματης παροχής τροφής
  • Δεξαμενές και συστήματα αυτόματου ποτίσματος ζώων – πτηνών
  • Κλουβιά για κουνέλια
  • Φωλιές και πλαστικά δάπεδα για κότες αναπαραγωγής
  • Κελιά χοίρων δαπέδου
  • Συστήματα εξαερισμού, ψύξη – θέρμασνση
  • Αυτόματος καθαρισμός κοπριάς
  • Συστήματα ψεκασμού και απολύμανσης
  • Βοηθητικός εξοπλισμός, κ.λ.π.