Σχεδίαση & Κατασκευές

Η FarmSystems μπορεί υπεύθυνα να αναλάβει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που θα δώσουν την καλύτερη λύση για την δική σας φάρμα.

Ποιμνιοστάσια - Πτηνοτροφία - Βουστάσια - Κονικλοτροφία

Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους να ανανεωνόμαστε διαρκώς με ιδέες έτσι ώστε να βελτιώνεται διαρκώς το κόστος του λίτρου γάλακτος. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σύγχρονων προβατοστασίων που στόχο έχουν να δώσουν τις κατάλληλες συνθήκες στα ενσταβλυσμένα ζώα ώστε να πετύχουμε το μέγιστο των αποδόσεων. ‘Όσον αφορά στις συσκευές που παρέχουμε, είναι υψηλής τεχνολογίας σχεδιασμένες τόσο να βελτιώνουν σταθερά την ποιότητα των δεδομένων στο βιομηχανικό χώρο όσο και για να δημιουργούν νέες ιδέες και να αποφέρουν το επιθυμητό αποτελέσματα στις απαιτήσεις των εκτροφέων. Επιπλέον. παρέχουμε οποιοδήποτε χρήσιμη πληροφορία έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ο ποιοτικός έλεγχος του γάλακτος καθώς και του μηχανήματος. Οι ηλεκτρονικοί γαλακτομετρητές μας, δίνουν στους παραγωγούς την άριστη λύση και τους επιτρέπει να χαμηλώσουν το επενδυτικό τους κόστος. Πράγματι η δύναμη των συσκευών μας είναι ότι εφαρμόζουν τόσο στα δικά μας αρμεκτικά συγκροτήματα όσο και σε κάθε τύπο αρμεκτικού συστήματος που είναι διαθέσιμο στην αγορά. Θέλοντας να καλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας και ηλεκτρονικά συστήματα τυπoποίησης.

Χωροταξικές Μελέτες

Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ζώων που διαθέτεται μπορούμε να υποδείξουμε τους απαραίτητους χώρους, τον εξοπλισμό και τη διάταξη του στο χώρο ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη απόδοση για την μονάδα σας.

Οικονομικές Μελέτες

Γνωρίζοντας το είδος και το μέγεθος της μονάδας σας μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος κατασκευής το κόστος λειτουργίας και το αναμενόμενο κέρδος δίνοντας σας έτσι τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσετε σωστά σχετικά με την επένδυσή σας.

Παροχή Τεχνογνωσίας

Μπορούμε να ερευνήσουμε και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκτροφής, διαχείρισης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη ζημιά και η μέγιστη παραγωγή και απόδοση των ζώων σας.

Αξιοποίηση Επιδοτήσεων

Σε συνεργασία με υπεύθυνα και έμπειρα μελετητικά γραφεία μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επιδότηση των επενδύσεών σας από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια.